Özgeçmiş Özgeçmiş

1. Adı Soyadı: Zuhal Yeniçeri Kökdemir
2. e-posta: zuyen@baskent.edu.tr
3. Internet Sitesi: http://zuhalyeniceri.com
4. Adres: Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 18. km. 06790 Etimesgut Ankara
5. Telefon: 0 312 246 66 66 / 2028

6. Eğitim:
Doktora (PhD), Sosyal Psikoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2006 - 2013)
Yüksek Lisans (MA), Sosyal Psikoloji, Ankara Üniversitesi (2004 - 2006)
Bilim Hazırlık, Psikoloji, Ankara Üniversitesi (2003 - 2004)
Lisans (BA), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Başkent Üniversitesi (1999 - 2003)

7. Akademik Unvan
Yardımcı Doçent, Psikoloji Bölümü Başkent Üniversitesi (Mart 2014 - )
Öğretim Görevlisi, Psikoloji Bölümü Başkent Üniversitesi (Şubat 2012 - Şubat 2014)
Araştırma Görevlisi, Psikoloji Bölümü Başkent Üniversitesi (Mart 2009 - Ocak 2012)
Burslu Lisansüstü Öğrencisi, Psikoloji Bölümü Başkent Üniversitesi (Ağustos 2008 - Mart 2009)
Burslu Lisansüstü Öğrencisi, ELYADAL (Şubat 2004 - Ağustos 2008)

8. Yayınlar

8.1. Uluslararası Endekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI/SSCI/AHCI)
1.
Hisli Şahin, N. ve Yeniçeri, Z. (2015). Farkındalık üzerine üç araç: Psikolojik Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık Ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 48-67.
2.
Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2010). Terror management in a predominantly Muslim country: The effects of mortality salience on university identity and on preference for the development of international relations. European Psychologist, 15(3), 165-174.
3. Yeniçeri, Z. ve Dönmez, A. (2008). Terörizm ve terörist algısı: Silahı kimin tuttuğu ne kadar etkili? Türk Psikoloji Dergisi, 23(62), 93-107.
4. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2006). University students' perceptions of and explanations for infidelity: The development of the infidelity questionnaire (INFQ). Social Behavior and Personality, 34(6), 639-650.

8.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 257-282. [PDF 762KB]
2.
Yeniçeri, Z. (2016). Dehşet yönetimi kuramı ve iş yaşamı. İş ve İnsan Dergisi, 3(1), 43-52. [PDF 415KB]
3. Yeniçeri, Z. (2016). İş yaşamında cinsiyetçiliğin kökenleri: Lilith, Lucy ve Ardi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 57, 13-18. [PDF 221KB]

8.3. Kitap Bölümleri
1. Yeniçeri, Z. (2020). Sosyal psikolojik açıdan terörizm: Sosyal kimlik ve dehşet yönetimi. G. Sarı ve T. Alabacak, (Ed.), Tematik güvenlik çalışmaları içinde (41-56). Ankara: Pegem Akademi.
2. Yeniçeri, Z. (2017). Değer hiyerarşisinde başarıyı yücelten aile yapısının LGBTİ bireylere tuzakları. A. Onur, (Ed.), Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ içinde (). Ankara: FİSA Yayınları.
3.
Hisli Şahin, N., Kökdemir, D., Pekel Uludağlı, N., Kadıhasanoğlu, D. ve Yeniçeri, Z. (2014). Davranış. A. Halıcı ve M. Toprak, (Ed.), Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk içinde (90-123). Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları.

8.4. Kitapçıklar
1. Eldoğan, D., Korkmaz, L., Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2017). Akademik yazım kuralları kitapçığı (5. baskı). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi. [PDF 2MB]
2.
Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (Ed.). (2017). I. Sosyal Psikoloji Kongresi tam metin bildiri kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi. [PDF 82MB]
3.
Eldoğan, D., Korkmaz, L., Helvacı, E., Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2015). Akademik yazım kuralları kitapçığı (4. baskı). Ankara: Başkent Üniversitesi.
4. Çırakoğlu, O. C., Yeniçeri, Z., Kökdemir, D., Demirutku, K., Muratoğlu, B., Işın, G. ve Sayın, P. (2011). Akademik yazım kuralları kitapçığı (3. baskı). Ankara: Başkent Üniversitesi.
5. Demirutku, K., Okay, N. C., Yaman, A., Kıvanç, E., Muratoğlu, B. ve Yeniçeri, Z. (2005). İstatistiksel formüller ve tablolar. Ankara: Başkent Üniversitesi. [PDF 2.69MB]
6. Kökdemir, D., Demirutku, K., Çırakoğlu, O. C., Işın, G., Muratoğlu, B. ve Yeniçeri, Z. (2004). Akademik yazım kuralları kitapçığı (Genişletilmiş 2. baskı). Ankara: Başkent Üniversitesi.

8.5. Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler
1. Yeniçeri, Z., Korkmaz, L. ve Kökdemir, D. (2015). An existential alliance of Byronic and “Lilithian” heroes. International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, 9-11 Ekim, Ankara - Türkiye. [PDF 364KB]

8.6. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2019). Measuring radicalization and adaptation of extremism scale to Turkish. Internatiponal Security Congress: Theory, Method, Practice, 19-20 Eylül, Jandarma ve Sahik Güvenlik Akademisi - Ankara.
2. Yeniçeri, Z. (2016). (R)evolution of women: From Lucy to Katrina. Z. Yeniçeri (Başkan), Panel: Gender plasticity: Gender roles from neurons to society içinde. Languages, Cultures and Gender: II. Literature and Cultural Studies Conference, 11-13 Mayıs, Ege Üniversitesi - İzmir.
3. Çırakoğlu, O. C., Korkmaz, L., Öztop, P. ve Yeniçeri, Z. (2014). The role of perceived dangerousness in perception of mental disorders and other deviant behaviors: A multidimensional scaling study. 3rd European Conference on Mental Health, 10-12 Eylül, Tallinn - Estonya.
4. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2010). The effects of mortality salience on preference for the development of international relations. XX. Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, 7-10 Temmuz, Melborn - Avustralya.
5. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2010). The social psychology of heroism: A positive deviance in the search for immortality. XX. Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, 7-10 Temmuz, Melborn - Avustralya.
6. Yeniçeri, Z. (2007). Perception of terror and terrorist: How important who holds the gun? Xth European Congress of Psychology, 3-6 Temmuz, Çek Cumhuriyeti - Prag.

8.7. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler
1. Yeniçeri, Z. ve İmamoğlu, E. O. (2014). Mediating roles of meaning in life, death and religiosity on relationship between self and well-being. 17th EASP General Meeting, 9-12 Temmuz, Amsterdam - Hollanda.
2. Yeniçeri, Z., Karagöz, B. ve Kökdemir, D. (2007). The “fat” – “skinny” variable in the evaluation of “other”. Xth European Congress of Psychology, 3-6 Temmuz, Çek Cumhuriyeti - Prag.

8.8. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler
1. Yeniçeri, Z. (2016). 10 yıl önce 10 yıl sonra: Terörizm ve terörist algısı. I. Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 21-29. Ankara: Başkent Üniversitesi. [PDF 217KB]

8.9. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözel Bildiriler
1. Yeniçeri, Z. (2019). Benliğin evrimi. 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 3-6 Temmuz, ODTÜ - Ankara.
2.
Yeniçeri, Z. (2017). Mitler, masallar, bilim kurgu ve mitoloji. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 5-8 Ağustos, Çağ Üniversitesi - Mersin.
3.
Yeniçeri, Z. (2016). Kadının ikincilliği gerçek mi kurgu mu? Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı, 5-6 Eylül, Hacettepe Üniversitesi - Ankara.
4. Korkmaz, L. ve Yeniçeri, Z. (2016). Lilith’in sosyal temsili üzerinden cinsiyetçiliği anlamak. 19 Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül, İzmir.
5. Us, E. Ö., Korkmaz, L., Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2016). Kadınların izi(nde): Gaia, Ak Ana ve Lagertha. YBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III, 25-27 Nisan, Milli Kütüphane - Ankara.
6. Yeniçeri, Z. (2006). Ölüm, dehşet ve dehşet yönetimi. XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi - Ankara.
7. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2006). Sosyal bir aykırılık olarak kahramanlık kavramı: Örümcek adamlar nerede? XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi - Ankara.
8. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2004). Duygusal ve cinsel aldatmanın yapısı. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004, Bilgi Üniversitesi - İstanbul.
9. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2004). Futbolda şiddet ve fanatizm. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 30 Haziran - 4 Temmuz 2004, Uludağ Üniversitesi - Bursa.
10. Kökdemir, D., Okay, N. C., Yeniçeri, Z. ve Çöl, B. (2004) Unutulan risk deprem: Risk algısı ve yansımaları. IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 30 Haziran - 4 Temmuz 2004, Uludağ Üniversitesi - Bursa.

8.10. Dergi ve Gazetelerde Yayınlanan Yazılar
1. Yeniçeri, Z. (12 Ağustos 2009). Tek elle kopça çözme. HaberTurk, 20.
2. Akbaş, G. ve Yeniçeri, Z. (06 Haziran 2008). Sahte bilim, fenomen ve eleştirel düşün-me. Cumhuriyet Bilim Teknik, 22(1107), 2.
3. Yeniçeri, Z. (2005). Pornografinin sosyal psikolojik boyutları. Türk Psikoloji Bülteni, 11(36), 65-68.
4. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (25 Kasım 2004). Futbol terörü ve terör yönetimi: Sembolik ölümler - gerçek cinayetler. Radikal, 11.
5. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2004). Tencere dibin kara. Radikal İki, 419, 7.
6. Yeniçeri, Z. ve Kökdemir, D. (2004). Aldatıyorum... mazeretim var. Radikal İki, 416, 6.
7. Yeniçeri, Z. (2003). Aileme bilim insanı olduğumu söylemeyin! Cumhuriyet Bilim Teknik, 17(875), 12.

9. Akademik ve Mesleki Çalışmalar
1. “Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II: Bağlanma ve Ayrılma” Düzenleme Kurulu ve Akademik Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (29-30 Mart 2019).
2. “Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm” Düzenleme Kurulu ve Akademik Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (30-31 Mart 2018).
3. “Kış Okulu VIII - Bilim ve Kurgu” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (1-3 Şubat 2018).
4. “II. Sosyal Psikoloji Kongresi” Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (27-29 Kasım 2017).
5. “I. Sosyal Psikoloji Kongresi” Düzenleme Kurulu ve Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (17-19 Kasım 2016).
6. “Psikoloji ve Sanat Sempozyumu V” Düzenleme Kurulu ve Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (13-14 Ekim 2016).
7. “Kış Okulu VII - Mitler, Masallar ve Psikoloji” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (25-27 Ocak 2017).
8. “Kış Okulu VI - Benliğin Üç Rengi: Gri, Mavi, Kırmızı” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (27-29 Ocak 2016).
9. Türk Psikoloji Dergisi Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Türk Psikologlar Derneği, (2013-devam).
10. Türk Psikoloji Dergisi Teknik Koordinatörlüğü, Türk Psikologlar Derneği, (2006-2016).
11. Türk Psikoloji Yazıları Teknik Koordinatörlüğü, Türk Psikologlar Derneği, (2007-2016).
12. ERASMUS+ Öğretim Üyesi Değişim Programı, Karlova Üniversitesi (Charles University / Univerzita Karlova) Psikoloji Bölümü, Çek Cumhuriyeti - Prag, (2-10 Mayıs 2015).
13. Fakülte Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, (2015-devam).
14. ERASMUS+ Programı Bölüm Koordinatörü, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (2015-devam).
15. “Kış Okulu V - Bilinç ve Sınırları: W. James, S. Freud, S. T. Coleridge, A. Huxley ve Diğerleri” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (28-30 Ocak 2015).
16. “Kış Okulu IV - HMS Beagle'ın Güvertesinde: Psikoloji, Bilişsel Bilimler ve Nöropsikoloji Tartışmaları” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (29-31 Ocak 2014).
17. “Kış Okulu III - Hayatın Anlamı ya da Hayatın İçinde Anlam Arayışı” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (28-30 Ocak 2013).
18. “Kış Okulu II - Yaratıcı Düşünme: Lisansüstü Öğrencilerimiz Arasında Newton, Einstein, da Vinci, Beethoven ya da Escher Olsaydı Ne Olurdu?” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (1-3 Şubat 2012).
19. “Kış Okulu I - Varoluşsal Anlam Arayışları: Özgürlük, Sevgi, Kahramanlık ve Ölüm” Düzenleme Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, (25-27 Ocak 2011).
20. Türk Psikoloji Bülteni Yayın Yönetmenliği, Türk Psikologlar Derneği, (2006-2009).
21. PiVOLKA Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ELYADAL, (2017-devam).
22. PiVOLKA Editörlüğü, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ELYADAL, (2004-2016).
23. PiVOLKA Editör Yrd., Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ELYADAL, (2002-2004).
24. Proje Asistanlığı, Sosyal Psikoloji (SİBU 330) “Üniversite öğrencilerinin duygusal ve cinsel aldatmaya yönelik algıları” (Doğan Kökdemir ile birlikte), Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2002-2003).
25. Öğrenci Asistanlığı, Siyaset Psikolojisi (SİBU 340), Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2002-2003).
26. Öğrenci Asistanlığı, Sosyal Psikoloji (SİBU 330), Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2002-2003).

10. Eğitimler
1.
Yeniçeri, Z. (2018). Social and psychological aspects of suicide attack. Defense Against Suicide Attack Course, 16-20 Nisan, NATO Centre of Excellence Defense Against Terrorism, Ankara.
2.
Yeniçeri, Z. (2017). Stres yönetimi ve iletişim becerileri. Türkiye’deki Kamu İletişim Hizmetlerinde Sosyal Ortakların Sosyal Diyalog Kapasitesinin Geliştirilmesi (TR2013.0119.03.01-02/03 No'lu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - IPA Projesi), 30 Ekim, PTT Başmüdürlüğü, Ankara.
3.
Yeniçeri, Z. (2017). İş psikolojisi. Öğretmenlik Gelişim Merkezi için Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi, 30 Mart, Bursa.
4. Yeniçeri, Z. (2017). Social psychology of suicide bombing. Defense Against Suicide Bombing Course, 20-24 Şubat, NATO Centre of Excellence Defense Against Terrorism, Ankara.
5. Yeniçeri, Z. (2016). Grupiçi ilişkileri yönetmek. HACKATHON: Sağlıkta Yaratıcı Çözümler ve Sosyal irişimcilik, 2-3 Aralık, Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka Merkezi, Ankara.
6. Yeniçeri, Z. (2016). Social psychology of suicide bombing. Defense Against Suicide Bombing Course, 15-19 Şubat, NATO Centre of Excellence Defense Against Terrorism, Ankara.
7. Yeniçeri, Z. (2013-2016). Sosyal etki, kişilik ve karar alma. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitim programı. Türkiye Barolar Birliği, Ankara.
8. Yeniçeri, Z. (2013-2016). Sosyal problem çözme, iletişim ve stres. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitim programı. Türkiye Barolar Birliği, Ankara.
9. Yeniçeri, Z. (2009). Batı Trakya Türk Azınlığına mensup soydaş kadınlara yönelik eğitim programı. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 3 Kasım, Başkent Öğretmenevi, Ankara.
10. Yeniçeri, Z. (2009). Gençlik dönemi psikolojik özellikleri. Başkent Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü, 28 Ocak, Başkent Üniversitesi, Ankara.
11. Kökdemir, D., Çırakoğlu, O. C. ve Yeniçeri, Z. (2003-2004). Türkiye Erkek Hentbol A Milli Takımına yönelik psikoeğitim çalışması. Türkiye Hentbol Federasyonu, Ankara.

11. Seminerler ve Konferanslar
1. Yeniçeri, Z. (2019). Sosyal psikolojik açıdan intihar saldırıları. C. K. Demir (Başkan), Panel: Radikalleşme ve terörizm. Tematik Paneller, 21 Haziran, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi - Ankara.
2.
Yeniçeri, Z. (2019). Kadınlar ve mitler. Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Koordinasyon Grubu Etkinlikleri, 9 Mayıs, TPD Genel Merkezi - Ankara.
3. Yeniçeri, Z. (2019) . İnsanın hayata tutunma çabası: Bağlanma. 5. ODTÜ Bilim Günleri, 14 Nisan, ODTÜ - Ankara.
4. Yeniçeri, Z. (2019). Siyaset psikolojisi. TPÖÇG Psikolojide 3. Alt Alanlar Tanıtımı, 13 Nisan, TED Üniversitesi - Ankara.
5. Yeniçeri, Z. (2019). Yenidoğan ile bakımverenin bağlanmasına evrimsel bakış. Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu II: Bağlanma ve Ayrılma, 29 - 30 Mart, Başkent Üniversitesi - Ankara.
6. Yeniçeri, Z. (2019). Evrensel tehdit terörizm. TOBB ETÜ Psikolojik Bakış Topluluğu I. Psikoloji Günü: Şiddete Bakış, 23 Şubat, TOBB ETÜ - Ankara.
7. Yeniçeri, Z. (2018). Zombi dünyasına evrimsel bakış. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Seminerleri, 7 Aralık, Bilkent Üniversitesi - Ankara.
8. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2018). İyi, kötü, çirkin ve diğerleri: Evrimsel bir aşk masalı. “Yalnız Değilsin” Sempozyumu, 13 Nisan, Yakın Doğu Üniversitesi - KKTC Lefkoşa.
9. Yeniçeri, Z. (2018). Hücre neden “biz” oldu? Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam ve Ölüm, 30 - 31 Mart, Başkent Üniversitesi - Ankara.
10. Yeniçeri, Z. (2018). Sosyal psikolojik açıdan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri. Hukuk Düzeninde Cinselliğe Kavramsal Bakış Sempozyumu, 14 Mart, Başkent Üniversitesi CEKAMER - Ankara.
11. Yeniçeri, Z. (2018). Le Guin: Bilim kurguda kadın ve doğa. VIII. Kış Okulu: Bilim ve Kurgu, 1 - 3 Şubat, Başkent Üniversitesi - Ankara.
12. Yeniçeri, Z. (2017, 1 Aralık). Dil, benlik ve bilinç. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC Güzelyurt.
13. Yeniçeri, Z. (2017). Ben bu fotoğrafa baktığımda ne görüyorum? Eğitim, Bilim ve Psikoloji Sempozyumu, 30 Kasım, Yakın Doğu Üniversitesi - KKTC Lefkoşa.
14. Yeniçeri, Z. (2017). Toplumsal cinsiyetin evrimi: Lilith, Lucy, Lamia. Bilkent Psikoloji Günleri, 11 - 12 Kasım, Bilkent Üniversitesi - Ankara.
15.
Yeniçeri, Z. (2017). Cinsiyet ve cinsel dimorfizm. Z. Yeniçeri (Başkan), Panel: Cinsiyet ve dezavantajlı gruplar içinde. Sinop Barosu Seminerleri, 3 Haziran, Sinop Barosu - Sinop.
16.
Yeniçeri, Z. (2017). Mitler, masallar ve Kadın kahramanlar. TPÖÇG Ankara PSİFEST '17, 14 Mayıs, Yılmaz Güney Sahnesi - Ankara.
17.
Yağcı, Ö., Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2017). İletişim ve sosyal etki. Sinop Barosu Seminerleri, 25 Nisan, Sinop.
18. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2017). Orta Dünya’dan Westworld’e güven ve güvenliğin bedeli. 9. ODTÜ Psikoloji Günleri, 18 Mart, ODTÜ - Ankara.
19. Yeniçeri, Z. (2017). Biyolojik ve psikolojik açıdan cinsiyet ve cinsiyet rolleri. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı, 8 Mart, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı - Ankara.
20. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2017). Kişisel gelişim eğitimi masalları: Her şeyin başı beyin mi?. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Konferansları, 18 Şubat, BÜ Özel Ayşeabla Okulları Konferans Salonu - Ankara.
21. Yeniçeri, Z. (2017). Dinlerin antropolojik kökeni ve Lilith. VII. Kış Okulu: Mitler, Masallar ve Psikoloji, 25 - 27 Ocak, Başkent Üniversitesi - Ankara.
22. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2016). Tarih boyunca kadın, erkek ve aşk. Ankara Aile Danışmanları Derneği Seminerleri, 25 Kasım, Ankara.
23. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2016). Eleştirel düşünebilen beyin. Staj Eğitim Merkezi Seminerleri, 5 Kasım, Isparta Barosu Hizmet Binası Av. Fatma Sevük Konferans Salonu - Isparta.
24. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2016). Lilith’ten Khaleesi’ye mitoloji ve kadın. CerEdebiyat Mitoloji Sohbetleri, 25 Eylül, CerModern - Ankara.
25. Kökdemir, D., Gevrekci, A. ve Yeniçeri, Z. (2016). Zombiler dünyasında psikoloji ve nöropsikoloji. Ankara Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu Seminerleri, 9 Mart, Ankara Üniversitesi - Ankara.
26. Yeniçeri, Z. (2016). Byronik – Lilithik kahramanlar ve cinsiyetçilik. 8. ODTÜ Psikoloji Günleri, 5 Mart, ODTÜ, Ankara.
27. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2016). Şubatta aşk başkadır. TED Üniversitesi PDR Öğrencileri Günü, 20 Şubat, TED Üniversitesi, Ankara.
28. Yeniçeri, Z. (2016). Modern maymun, arkaik homo ve benlik. VI. Kış Okulu: Benliğin Üç Rengi, 28 - 30 Ocak, Başkent Üniversitesi - Ankara.
29. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2015). İnsan ilişkileri: Kadınlar ve erkekler. Başkent Ünversitesi Özel Ayşeabla Okulları Konferansları, 26 Aralık, BÜ Özel Ayşeabla Okulları Konferans Salonu - Ankara.
30. Yeniçeri, Z. (2015). Byronik ve Lilithian kahramanlar ve cinsiyetçilik. Başkent Psikoloji ile 42’ Seminerleri, 23 Ekim, FEF Konferans Salonu - Ankara.
31. Kökdemir, D., Çırakoğlu, O. C. ve Yeniçeri, Z. (2015). Sosyal psikolojik açıdan terörizm. Konferans: Terör, Terörist ve Travma, 12 Ekim, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu - Ankara.
32. Yeniçeri, Z. (2015). Game of Thrones: Demir taht kimin hakkı? Kılıçların ve ejderhaların gölgesinde psikoloji - Siyaset psikolojisi ve ölüm. ODTÜ Bilim Günleri, 17 Mayıs, ODTÜ - Ankara.
33. Yeniçeri, Z. (2015). Siyaset psikolojisi ve ölüm. Panel: Game of Thrones - Demir Taht Kimin Hakkı? Kılıçların ve Ejderhaların Gölgesinde Psikoloji, 10 Nisan, Başkent Üniversitesi - Ankara.
34. Yeniçeri, Z. (2015). Terör ne, terörist kim? Bireylerin terörizm ve terörist algısı. Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu 7. Psikoloji Günleri, 26 Mart, Mersin.
35. Yeniçeri, Z. (2015). Sosyal psikolojik açıdan terörizm: Kimin teröristi? Psikoloji Konferansları: Siyaset Psikolojisi ve Toplumsal Sorunlar, 19 Şubat, Ankara Üniversitesi - Ankara.
36. Yeniçeri, Z. (2014). Bilinç ve benlik. V. Kış Okulu: Bilinç ve Sınırları: W. James, S. Freud, S. T. Coleridge, A. Huxley ve Diğerleri, 28 - 30 Ocak, Başkent Üniversitesi - Ankara.
37. Yeniçeri, Z. (2014). Evrimsel sosyal psikoloji. Panel: Zombilerin Nöropsikolojik Özellikleri ve Zombi Dünyasına Evrimsel Bakış, 10 Ekim, Başkent Üniversitesi - Ankara.
38. Yeniçeri, Z. (2014). Bireysel kimlik: Benlik. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 3. Avrupa Gençlik Forumu, 9 - 11 Nisan, Erzurum.
39. Yeniçeri, Z. (2014). Bireysel kimlik: Benlik. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 2. Avrupa Gençlik Forumu, 1 - 3 Nisan, Samsun.
40. Yeniçeri, Z. (2014). Yali sorar, Diamond yanıtlar. Başkent Psikoloji ile 42’ Seminerleri, 28 Mart, FEF Konferansa Salonu - Ankara.
41. Yeniçeri, Z. (2014). Siyasetten psikolojiye benlik anlamlar. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Seminerleri, 21 Mart, Uludağ Üniversitesi - Bursa.
42. Yeniçeri, Z. (2014). Kadına yönelik şiddet. Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Dünya Kadınlar Günü Paneli, 8 Mart, BÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu - Ankara.
43. Yeniçeri, Z. (2014). Biyolojik çeşitlilik: (D)evrim. IV. Kış Okulu: HMS Beagle’ın Güvertesinde / Psikoloji, Bilişsel Bilimler ve Nöropsikoloji Üzerine Tartışmalar, 29 - 31 Ocak, Başkent Üniversitesi - Ankara.
44. Yeniçeri, Z. (2014). Homininler ve davranışsal modernite. IV. Kış Okulu: HMS Beagle’ın Güvertesinde / Psikoloji, Bilişsel Bilimler ve Nöropsikoloji Üzerine Tartışmalar, 29 - 31 Ocak, Başkent Üniversitesi - Ankara.
45. Yeniçeri, Z. (2013). Benlik, hayatın anlamı ve iyi oluş. Başkent Psikoloji ile 42’ Seminerleri, 20 Aralık, FEF Konferans Salonu - Ankara.
46. Yeniçeri, Z. (2013). Kadının toplumsal yükü ve biyolojik üstünlüğü. Sosyal ve Biyolojik Yönüyle Kadın ve Mizojini Sempozyumu, 7 Mart, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi - Ankara.
47. Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2012). Kadının ve erkeğin gözünde “güzellik” ve “çirkinlik”. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 2 Kasım, FEF Konferans Salonu - Ankara.
48. Yeniçeri, Z. (2011). Romantik ilişkilerde ihanet tek boyutlu mudur? Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 9 Aralık, FEF Konferans Salonu - Ankara.

12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
1.
Society for Personality and Social Psychology (2016 - )
2. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı - Koordinatör (2014 - )
3. Türk Psikologlar Derneği (2003 - )
4. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, (2000 - )

13. Verilen Dersler

13.1. Lisans Dersleri
1. Genel Psikoloji
2. Psikolojiye Giriş
3. Sosyal Psikoloji I
4. Sosyal Psikoloji II
5. Yakın İlişkiler
6. Sosyal Antropoloji
7. Eleştirel Düşünme
8. Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları
9. Felsefe ve Eleştirel Düşünce
10. Davranış Bilimleri
11. Sosyal Algı ve Biliş
12
. Etik İlkeler
13. Grup Davranışı
14. Terör Psikolojisi
15. Benlik Psikolojisi

13.2. Yüksek Lisans Dersleri
1. Toplumsal Cinsiyet (Sosyal Psikoloji Programı)
2.
Evrimsel Sosyal Psikoloji (Deneysel Sosyal Psikoloji Programı)
3. Sosyal Etki ve Tutum Değişikliği (Deneysel Sosyal Psikoloji Programı)
4. Çalışma Psikolojisi ve İnsan İlişkileri (İnsan Kaynakları Yönetimi Programı)